20140913

wywczas

Warszawa 2014

Ruszam na wywczas. Na daleki zachód.

20140910

podziemie


Lubię ten klimat. Podziemie przyciąga.
Berlin 2014

20140907Berlin 2014

20140902

dylemat


Malezja 2014

Moje życie dylematem usłane.