20140902

dylemat


Malezja 2014

Moje życie dylematem usłane.