20140913

wywczas

Warszawa 2014

Ruszam na wywczas. Na daleki zachód.