20101008

połówMost łączący Europę i Azję.
Istambuł, Turcja