20101008

połów



Most łączący Europę i Azję.
Istambuł, Turcja