20101007

hora


Ludowy taniec żydowski.
Praga Wielokulturowa, Warszawa 2009