20101010

przy pomniku


Jak mówi legenda, Toruń ongiś nawiedziła plaga żab. Wtedy to, pojawił się sprytny i szczególnie uzdolniony flisak. Swoją grą na skrzypcach oczarował tysiące zadomowionych płazów i wyprowadził je poza mury obronne miasta.
Toruń 2009