20120204

półpiętro

Zakłady Wytwórcze Lamp Elektrycznych i Rtęciowych im. Róży Luksemburg.
Warszawa

Zimno. Nawet w Grodzie. I Wisła stanęła.