20101129

riksza

Na tych trzeba uważać, miałem wrażenie, że nie do końca panują nad swoim "rowerem".
Bułgaria