20101130

komunikacja

Problemów z wymianą informacji chyba nie było.