20100926

rotunda II

Gazownia na Woli, Warszawa 2010