20100927

cerkiew
Ceremonia zaślubin w cerkwi. Pierwszy raz byłem na ślubie prawosławnym, do dziś jestem pod wrażeniem.
Czarna Wielka 2010