20130507
Tak się kończy przygoda ze źle dobraną ekspozycją.

Londyn 2013