20121022



Rekonstrukcja Powstania Warszawskiego.
Warszawa 2012