20120108

w klimacie

Pełne skupienie.
Wyszogród 2011