20111215

rzeźnia

Od wielu lat zamknięta.
"Wyszogród through the lomo lens"
październik 2011