20111222

jacket

Problemy natury moralnej nie pozwoliły mi myśleć o blogu.
Warszawa 2011