20111106

pogoda

Tam pogoda jest zawsze, ino nie zawsze sprzyja turystyce pieszej.
Londyn 2011