20111130

brodzik

Warszawski Ośrodek Wypoczynkowy "Wisła".
Warszawa 2011