20110930

codzienność

Żeby tak wyjechać, chociaż na chwilę.
Maroko 2011