20110701

sjesta

 Ładowanie bateria zaczynam od jutra.
Warszawa 2011