20110511

zjazd

Warszawski Ośrodek Wypoczynkowy "Wisła".
Warszawa 2011