20110517

deszczowo

Zrobiło się pochmurnie, a czasem nawet kropiło... ale agresywnych opadów nie było. A ja właśnie na deszcz dziś liczyłem.
Warszawa 2011