20110522

clown

Sponsorem dzisiejszego dnia jest literka S - jak szwendacz.
Warszawa 2011