20110412

ukradkiem

Schować się przed światem - to jest myśl.
Warszawa 2011