20110402

nad wisłą

"Wyszogród through the lomo lens"
To tu w dzieciństwie, z leszczynówką w ręce chadzałem na ryby.
Luty 2011