20110127

upadek

I aby nie upaść, bo świat się nie zatrzyma.
Toruń