20110111

tram

Akcja toczy się w tramwaju.
Warszawa