20110118

szachmat

Pojawiło się światełko w tunelu. Nie wszystko stracone, rok 2011 można jeszcze uratować.
Lwów