20101213

w tańcu

Praga Wielokulturowa - Parada Samby.
Warszawa 2009