20101223

choina

Wybrać najpiękniejszą nie jest łatwo. Ta z lewej kusi, ta z prawej kusi i ta z tyłu też. 
Warszawa - Marymont