20101104

wstęp wzbroniony

Zakłady Wytwórcze Lamp Elektrycznych i Rtęciowych im. Róży Luksemburg.
Warszawa