20101126

gangsta car

Że też takich fur nie można spotkać w Polsce.
Lwów