20101031

podarekDar narodu radzieckiego dla Polski. Ot, pamiątka PeeReLu.
Warszawa