20100920

zjawa


Wejście do Twierdzy Boyen w Giżycku.
Giżycko, jesień 2008