20100911

street party
Wielokulturowe Street Party, Warszawa 2010