20100923

łazienkowo
Zakłady Wytwórcze Lamp Elektrycznych i Rtęciowych im. Róży Luksemburg, Warszawa