20100831

taniecPraga Wielokulturowa - Parada Samby.
Warszawa 2009