20100711

pragnienie


Na taki upał tylko to!
Zdjęcie popełnione po azjatyckiej stronie Istambułu.