20100718

made in London
Londyn jest pierwszym miastem na świecie, w którym pojawiło się metro.
Grzechem byłoby nie pobiegać po peronach kilku stacji...
Marzec 2010