20150123

taman negara
W drodze do najstarszego lasu na ziemi.
Malezja 2014